ส่วนรายละเอียดของอาสามัคร
ชื่อ สกุล
อีเมล์ เบอร์โทร
ที่อยู่ จังหวัด
อำเภอ ตำบล
พิกัด
Lat : Lng:
ลากหมุดไปยังพิกัดที่ท่านอยู่
สมัครเก็บข้อมูลตู้เย็น
 ตู้เย็น
ยี่ห้อ : ปีที่ติดตั้ง :
ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : รูปภาพ : รูปที่ 1 :
รูปที่ 2 :
รูปที่ 3 :
สมัครเก็บข้อมูลตู้แช่
 ตู้แช่
ยี่ห้อ : ปีที่ติดตั้ง :
ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : รูปภาพ : รูปที่ 1 :
รูปที่ 2 :
รูปที่ 3 :
สมัครเก็บข้อมูลแอร์
 แอร์
ยี่ห้อ : ปีที่ติดตั้ง :
ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : รูปภาพ : รูปที่ 1 :
รูปที่ 2 :
รูปที่ 3 :